Witamy na stronie Polskiego Związku Shogi

Polski Związek Shogi

Utworzony w 2012 roku i zarejestrowany w dniu 7 maja 2013 r. Polski Związek Shogi jest stowarzyszeniem, którego celem jest propagowanie shogów i kultury Japonii. Zamierzeniem członków założycieli jest  zjednoczenie wszystkich grających w shogi, popularyzacja shogów i nauczanie gry, organizowanie lub współorganizowanie turniejów,  a także współpraca, krajowa i międzynarodowa, z wszystkimi osobami i organizacjami związanymi z shogami.

Pierwszym ważnym krokiem było uzyskanie afiliacji przy Japońskim Związku Shogi, bowiem w dniu 1 listopada 2013 roku Polski Związek Shogi uzyskał oficjalny tytuł zagranicznego oddziału  japońskiego związku.

Uzyskanie osobowości prawnej i uporządkowanie  spraw organizacyjnych pozwala rozpocząć przyjmowanie nowych członków, a internetowa strona związku, miejmy nadzieję, będzie powszechnym i często odwiedzanym źródłem informacji o Związku i środowisku shogów w Polsce.

Planujemy również na stronie na bieżąco umieszczać informacje o turniejach zagranicznych, zwłaszcza jeśli będą w nich uczestniczyć polscy zawodnicy, a także o  turniejach profesjonalistów które organizuje Japoński Związku Shogi. 

Oczywiście przygotowanie interesujących materiałów i bieżące prowadzenie strony Związku wymaga współdziałania wielu osób i dlatego zapraszamy wszystkich sympatyków shogi do współpracy. Czekamy na artykuły, ogłoszenia, informacje, partie i analizy które umieścimy na stronie.

Mamy nadzieję że działanie Związku przyczyni się do rozwoju i popularyzacji shogów, powstaną ośrodki gry w różnych miastach, polscy zawodnicy będą odnosić sportowe sukcesy, ale przede wszystkim powstanie przyjacielskie środowisko ludzi dzielących tą samą pasję – umiłowanie japońskich szachów i japońskiej kultury.

Pragniemy również nawiązywać kontakty międzynarodowe i aktywnie uczestniczyć w życiu Europejskiej Federacji Związków Shogi, a także korzystać ze wszelkich dostępnych kontaktów z instytucjami i osobami z Japonii, bo tam jest źródło naszej pasji.

Na zakończenie pragniemy podkreślić że z zadowoleniem przyjmiemy wszelkie indywidualne i zbiorowe działania zbieżne z celem Związku i deklarujemy wszelką możliwą pomoc aby łączyć się przy popularyzacji shogów. 

 

Mariusz Stanaszek

Prezes Zarządu

Polskiego Związku Shogi