Zarząd Polskiego Związku Shogi tworzą:

Prezes  Mariusz Stanaszek 
Sekretarz  Jan Kusina 
Skarbnik  Henryk Piskorz 

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Przewodniczący  Zbigniew Zaboklicki 
Członek  Krzysztof Sieja 
Członek  Stanisław Cichorz