Walne zgromadzenie PZ SHOGI 2022

Kategoria: Polski
Opublikowano: 10 sierpień 2022 Grzegorz Adaszewski

Zaproszenie
na
Zwyczajne Walne Zebranie
Polskiego Związku Shogi

Działając na podstawie § 17 Statutu Polskiego Związku Shogi Zarząd Związku zwołuje na dzień 10 września 2022 r. Zwyczajne Walne Zebranie.
Walne rozpocznie się o godz. 11.00 we Wrocławiu, Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI, ul. Przelot 7

 

Program Walnego:

1. Otwarcie
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Komisji Mandatowej
4. Sprawozdanie z działalności Związku za lata 2020-2022
a/ Przedstawienie sprawozdania finansowego za lata 2020-2022
b/ Przedstawienie sprawozdania Zarządu
c/ Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

5. Dyskusja
6. Zatwierdzenie bilansu, sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
7. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2022-2026
8. Wolne wnioski.
8. Zakończenie