Walne zgromadzenie 2024

Kategoria: Polski
Opublikowano: 10 kwiecień 2024 Grzegorz Adaszewski

Zaproszenie
na
Zwyczajne Walne Zebranie
Polskiego Związku Shogi

Działając na podstawie § 17 Statutu Polskiego Związku Shogi Zarząd Związku zwołuje na dzień 11 maja 2024 r. Zwyczajne Walne Zebranie.
Walne rozpocznie się o godz. 11.00 w Warszawie, Terminal Kultury Gocław, ul. Nowaka-Jeziorańskiego 24.

 

Program Walnego:

1. Otwarcie
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Komisji Mandatowej
4. Sprawozdanie z działalności Związku za lata 2022-2024
a/ Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023
b/ Przedstawienie sprawozdania Zarządu
c/ Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

5. Dyskusja
6. Zatwierdzenie bilansu, sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
7. Wolne wnioski
8. Zakończenie