Walne zgromadzenie Shogi/Cracovia Open

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: 10 grudzień 2017 Grzegorz Adaszewski

Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie  Polskiego Związku Shogi i 9th Cracovia Open:

  

Działając na podstawie  § 17 Statutu Polskiego Związku Shogi Zarząd Związku zwołuje na dzień 27 grudnia 2017 r. Zwyczajne Walne Zebranie. 

Walne rozpocznie się o godz. 12.00 w Krakowie, Hotel Galaxy ul. Gęsia 22a 

Na zebranie zapraszamy wszystkich członków związku.

 

Program Walnego:

 

1.Otwarcie

2.Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3.Wybór Komisji Mandatowej

4.Sprawozdanie z działalności Związku za lata 2016-2017

a/ Przedstawienie sprawozdania finansowego za lata 2016-2017 

b/ Przedstawienie sprawozdania Zarządu

c/ Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

5.Dyskusja

6.Zatwierdzenie bilansu, sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej  

7.Wybory władz Związku na kadencję w latach 2018-2021

8.Wolne wnioski.

10. Zakończenie 

 

Ponadto zapraszamy na rozpoczynający się tego samego dnia 9th Cracovia Open.

Link do informacji znajdziemy Tu!

Link do serwisu na rejestracyjnego Tu!