Walne PZ Shogi 2021

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: 23 wrzesień 2021 Grzegorz Adaszewski

Działając na podstawie § 17 Statutu Polskiego Związku Shogi Zarząd Związku zwołuje na dzień 23 października 2021 r. Zwyczajne Walne Zebranie.
Walne rozpocznie się o godz. 11.00 w Warszawie, kawiarnia Green Cafe Nero ul. Marszałkowska 84/92

 

Program Walnego:

1. Otwarcie
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Komisji Mandatowej
4. Sprawozdanie z działalności Związku za lata 2018-2020
a/ Przedstawienie sprawozdania finansowego za lata 2018-2020
b/ Przedstawienie sprawozdania Zarządu
c/ Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

5. Dyskusja
6. Zatwierdzenie bilansu, sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie