Zebranie założycielskie Polskiego Związku Shogi

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: 17 grudzień 2012 Administrator

Ponieważ z powodów formalnych nie udało się zarejestrować stowarzyszenia Polski Związek Shogi powołanego do życia w dn. 29.12.2011 r. grupa inicjatywna ponownie podjęła próbę utworzenia Związku i jego rejestracji. W związku z powyższym, zwołujemy Zebranie założycielskie Polskiego Związku Shogi, które odbędzie się 29 grudnia 2012 r. w Krakowie, w Hotelu Galaxy, ul. Gęsia 22 b o godz. 15, po zakończeniu IV Cracovia Shogi. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby o wzięcia udziału, względnie zasygnalizowanie woli przystąpienia do Związku po jego rejestracji.

 

Porządek obrad:

 

1.  Otwarcie i wybór Przewodniczącego Założycielskiego Zebrania Polskiego Związku Shogi. 
2. Omówienie historii shogi w Polsce oraz ich rozprzestrzenienie się w świecie. 
3. Przedstawienie instytucjonalnych form popularyzacji shogi w Europie, na świecie oraz organizacji Japońskiego Związku Shogi (Nihon Shogi Renmei).
4. Przedstawienie i omówienie projektu statutu.
5. Przyjęcie Statutu Polskiego Związku Shogi.
6. Wybór władz: Zarządu i Komisji Rewizyjnej
7. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do Nihon Shogi Renmei..
8. Omówienie perspektyw rozwoju shogi w Polsce
9. Dyskusja 
10. Zamknięcie obrad.