Walne Zebranie Polskiego Związku Shogi

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: 02 grudzień 2015 Administrator

Zaproszenie
na
Zwyczajne Walne Zebranie
Polskiego Związku Shogi

Działając na podstawie § 17 Statutu Polskiego Związku Shogi Zarząd Związku zwołuje na dzień 27 grudnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zebranie. Walne rozpocznie się o godz. 12.00 w Krakowie, Hotel Galaxy ul. Gęsia 22a

Program Walnego:

1. Otwarcie

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej

4. Sprawozdanie z działalności Związku za lata 2013-2015
a/ Przedstawienie sprawozdania finansowego za lata 2013-2015
b/ Przedstawienie sprawozdania Zarządu
c/ Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

5. Dyskusja

6. Zatwierdzenie bilansu, sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

7. Nadanie p. Karolinie Styczyńskiej tytułu Honorowego Członka Związku.

8. Wybór przedstawiciela Związku do organizującej się Federacji Europejskich Związków Shogi.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie